ALV agenda

 

Datum: 10 december 2018

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: Kantine SC Veenwouden

 

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Notulen ALV 27 november 2017

5. Jaarverslagen seizoen 2017-2018

a. Secretaresse

b. Technische commissie

c. Activiteitencommissie

d. Actiecommissie

e. Publiciteitscommissie

f. Sponsorcommissie

 

PAUZE

 

6. Financieel verslag seizoen 2017-2018*

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Benoeming kascontrole commissie seizoen 2018-2019

9. Begroting seizoen 2018-2019

10. Vaststellen contributie 2019

11. Bestuursvoorstellen

12. Rondvraag en w.v.t.t.k.

13. Sluiting

 

Voorstellen voor de vergadering dienen schriftelijk voor 26 november te worden ingediend bij de secretaresse

*Financiële stukken worden tijdens de vergadering uitgedeeld.

 

 

Start seizoen 2018/2019

 

Sinds deze week zijn alle teams weer aan het trainen. We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad en dat we een mooi korfbaljaar tegemoet gaan! Heel veel succes allemaal!

 

 

Opgeknapte materialencontainer

 

Onlangs is onze materialencontainer opgeknapt door een aantal vrijwilligers, die we erg willen bedanken. Hierbij het resultaat!

 

 

Schoolkorfbaltoernooi

Korfbal clinic

 

Dinsdag 23 januari heeft KV Veenwouden een korfbalclinic aan de leerlingen van basisschool Immanuel gegeven. Het was zowel voor de vrijwilligers als voor de leerlingen een geslaagde middag! We hopen de talentjes snel op een van onze trainingen te zien. Onderstaande foto's geven een kleine impressie van de sfeer.

 

 

 

 

 

Archief >>